ESET NOD32 Robot

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken op sites van en transacties en overeenkomsten met Xtra Automatisering, te IJmuiden.

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Xtra Automatisering in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Xtra Automatisering gebruikt uw persoonsgegevens voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer; product- en dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid; zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Xtra Automatisering, haar relaties en haar medewerkers. Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. U verstrekt ons geen gegevens aangaande de betaling (met uitzondering van de opdracht tot eenmalige incasso). Deze informatie verstrekt u op de beveiligde site van PayPal of die van de bank naar uw keuze (via Ideal). Wij hebben dus geen inzage in uw creditcard- of bankgegevens. Wij krijgen na een goedgekeurde betaling alleen een bericht van PayPal of uw bank dat de transactie is geslaagd.

Gegevensbeveiliging

Xtra Automatisering maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Wij laten onze afhandelpagina's dagelijks scannen door een gerenommeerd internationaal beveiligingsbedrijf, en op het moment dat u persoonlijke gegevens via de site aan ons verstrekt gebeurt dit geheel versleuteld.

Cookies

Op deze website worden vooralsnog geen cookies gebruikt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Xtra Automatisering is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Xtra Automatisering vallen.

Inzage

U mag Xtra Automatisering vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Xtra Automatisering verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.